بودجه بندی آزمونهای مدیریت کسب و کار (MBA)

 

عنوان دروس اجرایی

تقسیم بندی

مباحثدانش مسائل روز

طراح :دکتر مدرسی

تعداد سوالات:25

ضریب 2

25٪ اول

  -      کتاب جامع کارآفرینی - دکتر احمدپور (مباحث کارآفرینی)
  -      مدیریت سرمایه گذاری و ریسک - هادی منافی (مباحث ریسک)
  -      اصول و مبانی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار - دکتری جعفری( مباحث دارایی های مالی و ریسک و بازده)
  -      مبانی مدیریت استراتژیک - هانگر و ویلن (مباحث مفاهیم اساسی، مسئولیت اجتماعی، یکپارچگی، چرخه عمر و پورتفولیو)
  -      مدیریت استراتژیک سیستم اطلاعاتی - کلارک (مباحث مبانی تئوریک MIS، ناکامی ها، ساختار و فرهنگ)
  -      مدیریت عمومی الوانی (مباحث ضمائم)
  -      مبانی سازمان و مدیریت مقیمی (مباحث سلسله مراتب اطلاعات، برنامه ریزی بودجه ریزی، کنترل، تولید و عملیات
  -      اصول و مبانی مدیریت کاتلر و لوین لین کلر (مباحث قیمت گذاری، برند، بازاریابی صنعتی و ...)
  -      مفاهیم اقتصادی(کشش قیمتی تقاضا، کشش درآمدی، درک منحنی ها، مخارج، مطلوبیت، کشش متقاطع، نرخ بهره، سیاست های پولی و مالی، ساختار LM - IS ، پایه پولی)
  -      مفاهیم حسابداری (اصول، نسبت های مالی مهم، ترازنامه)25٪ دوم

  -      مالیه عمومی و تنظیم خط مشی های دولت - دکتر رنگرز و خورشیدی(مباحث مالیه عمومی، مالیه خصوصی، اصول کلاسیک ها، اصول کینزین ها، ابزارها، درآمدهای مالیاتی،انواع مالیات، عدالت مالیات، هزینه های عمومی دولت و بودجه ریزی دولتی و ...)
  -      مباحث مدیریت تولید و عملیات(طراحی چیدمان ها، FMS، تکنولوژی گروهی، استقرار خط تولید، یکپارچه کامپیوتری، CSF، BSC، EFQM، RADAR، CED، BPR، TQM، CAD/CAM،EPR،  #MRP ،  MRP،تولید انبوه، تولید ناب، تولید چابک، برنامه ریزی جامع تولید و ...)

  -      اینکوترمز 2010(از EXW تا DDP)
  -      فنون برنامه ریزی (CPM، Pert، فرجه آزاد، فعالیتهای مجازی، فعالیت های همزمان و غیره )

   -      انواع هوش(سازمانی، عاطفی، فرهنگی، اجتماعی، معنوی، سنتی و سیاسی)
  -      دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک، هوشمندسازی، شکاف دانایی، جدایی دیجیتالی و ...
  -      فرهنگ سازمانی(شکل گیری، ایجاد، انتقال، کارکردها، مراحل و ...)
  -      رویکردهای برخورد با چالش های منابع انسانی(شایسته محوری، واقع گرایی و توانمند سازی پرسنل و ...)
  -      مباحث رفتار سازمانی پیشرفته (تعهد، عدالت تغییر، سرمایه اجتماعی، اعتماد، پست مدرن، تصمیم گیری)
  -      تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم(انواع آرایش های سیستم، بازخوردها، علوم سایبرنتیکی، سطوح بولدینک)
25٪ سوم

قوانین (قانون اساسی، قانون کار، بیمه بیکاری، قانون تامین اجتماعی، قانون بیمه بیکاری، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی کشور، قوانین پولی و مالی، قانون هدفمندی یارانه ها، قانون تجارت، قانون بودجه 1394، بهبود مستمر فضای کسب و کار  و ...)25٪ چهارم

سیاست های کلی نظام در مورد اصل 44، برنامه پنجم، برنامه ششم، اقتصاد مقاومتی، علم و فناوری، صنعت، آب و کشاورزی، پدافند غیرعامل اشتغال، جمعیت، بهداشت و سلامت، محیط زیست، اصلاح نظام اداری و آموزش و پرورش، نقشه جامع علمی کشور، طرح تحول اقتصادی، سند چشم انداز 1404 و ...


 

ادبیات فارسی

 

طراح :استاد علیزاده

تعداد سوالات:25

 

ضریب 1

25٪ اول

1-  آرایه‌های ادبی واصطلاحات  2- واژگان و املا (قسمت اول)25٪ دوم

 1- تاریخ ادبیات و سبک ‌شناسی 2- واژگان و املا (قسمت دوم)
25٪ سوم

1- زبان فارسی ـ دستور 2- معنی و مفهوم عبارات و اشعار مهم (نثر و نظم)25٪ چهارم

 1- معنی و مفهوم عبارات و اشعار مهم 2- توجه دقیق و عمیق به مفاهیم و قرابت معنایی و مفهومی اشعار 

 

 

 

 

 

تئوری مدیریت

طراح :استاد پرچ

تعداد سوالات:35

ضریب 2

25٪ اول

سازمان، مدیریت و کارآفرینی(فصل اول کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر علی رضائیان، فصل های اول و هجهدهم و نوزدهم کتاب نظریۀ سازمان رابینز، فصل اول کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر سید محمد مقیمی)

خلاقیت و نوآوری(فصل هشتم کتاب مدیریت عمومی دکتر سیدمهدی الوانی، فصل سوم کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر علی رضائیان، فصل چهارم کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر سید محمد مقیمی؛فقط قسمت خلاقیت و نوآوری در تصمیم گیری)

تصمیم گیری(فصل چهارم کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر سید محمد مقیمی، فصل هفتم کتاب مدیریت عمومی دکتر سید مهدی الوانی، فصل چهارم کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر علی رضائیان)

ضمائم کتاب مدیریت عمومی(ضمائم 1و2و3و...و16 کتاب مدیریت عمومی دکتر سید مهدی الوانی)

رفتار سازمانی و مروری بر تعریف رفتار سازمانی(فصل های اول و دوم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر علی رضائیان)

ادراک(فصل سوم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر علی رضائیان)

مدیریت بهره وری فرد و سازمان(فصل سیزدهم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر علی رضائیان، فصل دوازدهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر سید محمد مقیمی)

25٪ دوم

سیر تحولات نظریه های سازمان و مدیریت(فصل دوم کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر علی رضائیان، فصل اول کتاب مدیریت عمومی دکتر سید مهدی الوانی، فصل دوم کتاب نظریۀ سازمان رابینز، فصل دوم کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر سید محمد مقیمی)

مبانی برنامه ریزی و برنامه ریزی راهبردی(فصل دوم کتاب مدیریت عمومی دکتر سید مهدی الوانی، فصل پنجم کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر سید محمد مقیمی، فصل های پنجم و ششم کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر علی رضائیان، فصل چهاردهم کتاب نظریۀ سازمان رابینز)

اثربخشی سازمانی(فصل سوم کتاب نظریۀ سازمان رابینز)

کنترل(فصل چهارم کتاب مدیریت عمومی دکتر سید مهدی الوانی، فصل یازدهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر سید محمد مقیمی، فصل های پانزدهم و شانزدهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر علی رضائیان)

یادگیری(فصل چهارم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر علی رضائیان)

هدفگذاری(فصل ششم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر علی رضائیان)

تجزیه تحلیل و طراحی سیستم (کتا ب جامع مدیریت مهرداد پرچ ، بخش چهارم ، فصل های 1و2و3و4و5  ، کتا ب مجموعه سوالات طبقه بندی شده تئوری های مدیریت پرچ ، بخش چهارم فصل های نگاهی کلی بر سیستم ها ، مبانی سیستم ، علم ارتباطات و کنترل ، شناخت خرده سیستم ها ، ساز و کار تداوم حیات سازمانها در محیط های پویا   

25٪ سوم

عناصر و مفاهیم و مبانی سازماندهی و طراحی سازمان(فصل سوم کتاب مدیریت عمومی دکتر سید مهدی الوانی، فصل های هفتم و هشتم کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر علی رضائیان، فصل ششم کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر سید محمد مقیمی، فصل های 4-5-6-7-8-9-10-11-12 کتاب نظریۀ سازمان رابینز)

هماهنگی(فصل نهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر علی رضائیان)

ارتباطات(فصل ششم کتاب مدیریت عمومی دکتر سیدمهدی الوانی، فصل نهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر سید محمد مقیمی؛ فقط قسمت ارتباطات، فصل چهاردهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر علی رضائیان، فصل یازدهم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر علی رضائیان)

ضمائم(17و18و19و...و25 کتاب مدیریت عمومی دکتر سید مهدی الوانی)

رفتار در سازمان و انگیزش(فصل هشتم کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر سید محمد مقیمی، فصل پنجم کتاب مدیریت عمومی دکتر الوانی؛ فقط قسمت انگیزش، فصل سیزدهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر علی رضائیان، فصل پنجم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر علی رضائیان)

نگرش(فصل هشتم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر علی رضائیان)

25٪ چهارم

رهبری(فصل پنجم کتاب مدیریت عمومی دکتر سید مهدی الوانی؛ فقط قسمت رهبری، فصل دوازدهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر علی رضائیانف فصل دهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر سید محمد مقیمی، فصل دوازدهم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر علی رضائیان)

فرهنگ سازمانی(فصل هفدهم کتاب نظریۀ سازمان رابینز، فصل سوم کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر سید محمد مقیمی؛ فقط قسمت فرهنگ و اخلاقیات )

تضاد و تعارض(فصل شانزدهم کتاب نظریۀ سازمان رابینز، فصل نهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر سید محمد مقیمی؛ فقط قسمت مدیریت تعارض و مذاکره و رفتارهای سیاسی)

مدیریت فناوری و طراحی شغل(فصل سیزدهم کتاب نظریۀ سازمان رابینز، فصل هفتم کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر سید محمد مقیمی؛ فقط قسمت طراحی شغل)

گروه و تیم(فصل های نهم و دهم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر علی رضائیان، فصل نهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر مقیمی؛ فقط قسمت گروه و تیم)

تجزیه و تحلیل مراوده ای(فصل هفتم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر علی رضائیان)

مدیریت تغییر(فصل پانزدهم کتاب نظریۀ سازمان رابینز، فصل چهاردهم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر علی رضائیان، فصل سوم کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر مقیمی؛ قسمت تنوع و تغییر )

مدیریت منابع انسانی( فصل هفتم  کتا ب مبانی سازمان و مدیریت دکتر سید محمد مقیمی ، کتاب جامع مدیریت مهرداد پرچ؛  بخش سوم، کتاب مجموعه سوالات طبقه بندی شده تئوری های مدیریت پرچ؛یخش سوم)

 

 

 

عنوان دروس  MBA

تقسیم بندی

مباحثریاضی عمومی 1 و 2

طراح :استاد آقاسی

تعداد سوالات:30

ضریب 2

25٪ اول

تابع،حدوپیوستگی ومشتق وکاربردهای آن،انتگرال نامعین،ویژگیهای انتگرال معین،قضيه اساسي حساب ديفرانسيل  (ص ۱۳ الی ۲۷۱ جلد اول ریاضی ۱)25٪ دوم

ادامه انتگرال(محاسبه معين، ناسره، گاما و بتا کاربردهای انتگرال)، مختصات قطبی، اعداد مختلط، دنباله و سری(تا ابتداي سري تواني (ص ۲۷۲ الی ۵۱۹ جلد اول ریاضی ۱)50٪ اول

25 % اول و 25% دوم25٪ سوم

سري تواني و تیلور، هندسه تحلیلی و جبر خطی، خم ها و رويه ها، حد و پیوستگی، مشتق توابع چند متغیره تا سر كاربرد مشتق

(باقیمانده مطالب ریاضی ۱+ ص۱۳ الی ۲۰۰ جلد اول ریاضی ۲)25٪ چهارم

كاربرد مشتق جند متغيره،انتگرال دو گانه و سه گانه و كاربردهاي آن، انتگرال روی خم و سطح (قضایای گرین و استوکس و دیورژانس)( ص ۲۰۱ الی ۴۷۶ از جلد اول ریاضی ۲)50٪ دوم

25% سوم و 25% چهارمآزمونهای هفتم و هشتم

جامع
GMAT
طراح :استاد عرفانیان
تعدادسوالات:40

ضریب 2

25٪ اول

حل مساله

10

تشکیل معادله،حساب (نسبت و تناسب، اصل شمول و طرد، مجموع ها)، هوش و بازی با اعداد

کفایت داده‌ها

10

استدلال منطقی

10

تمام موضوعات

درک مطلب

5

کلیه موارد

تصحیح جملات

5

کلیه موارد

مجموع

40

 

 

 

 

 25٪ دوم

حل مساله

10

ترکیبیات و احتمال،جبر (حل معادله، معادله درجه دوم، دستگاه معادلات، نامساویها، نامعادله، تعیین علامت، رادیکال‌ها، عبارت‌های جبری، اتحادها و تجزیه)، هوش و بازی با اعداد

کفایت داده‌ها

10

استدلال منطقی

10

تمام موضوعات

درک مطلب

5

کلیه موارد

تصحیح جملات

5

کلیه موارد

مجموع

40

 
25٪ سوم

حل مساله

10

درصد،نظریه اعداد (قضیه الگوریتم تقسیم، بخش پذیری و ...، زوج و فرد بودن، توان و مقایسه اعداد)، هندسه (چهارضلعی ها، زاویه ها و مساحتها)، هوش و بازی با اعداد

کفایت داده‌ها

10

استدلال منطقی

10

تمام موضوعات

درک مطلب

5

کلیه موارد

تصحیح جملات

5

کلیه موارد

مجموع

40

 

 

 

 

 

 

 


25٪ چهارم

حل مساله

10

هندسه (قضیه فیثاغورث، قضیه تالس، اصل دو خط موازی و مورب، حجم، هم نهشتی و تشابه مثلث‌ها، اشکال تک پارامتری)، متفرقه (سرعت، میانگین وزندار، لگاریتم، قدرمطلق، اعداد اعشاری، مجموعه های اعداد، تصاعدها و ...)، هوش و بازی با اعداد

کفایت داده‌ها

10

استدلال منطقی

10

تمام موضوعات

درک مطلب

5

کلیه موارد

تصحیح جملات

5

کلیه موارد

مجموع

40

 


 

زبان مدیریت کسب وکار (MBA)

طراح: استاد فرید

تعداد  سوالات: 60

ضریب 1

در هر مرحله از تمامی مباحث سوال مطرح می‌شود.

 

آزمون های جامع 100% (دو مرحله آخر)

از کلیه مباحث و سرفصلهای ذکر شده سوال طرح می گردد. شایان ذکر اینکه در هر یک از آزمون های جامع، 25% از سوالات درس دانش از تئوری های مدیریت طرح می شوند که منابع آن را کتابهای رضائیان، رابینز و مقیمی تشکیل می دهند.

 

آدرس: ضلع جنوب غربی میدان ولیعصر؛ جنب سینما قدس، کوچه مینو؛ پلاک 132؛ موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش

تلفن تماس : 88933620 - 86741
آآدرس ایمیل : info@pazhuhesh.org
نام :
تلفن :
ایمیل :
پیام :
© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش می باشد .