بودجه بندی آزمونهای مدیریت کسب و کار (MBA)

عنوان دروس  MBA

تقسیم بندی

مباحث

ریاضی عمومی 1 و 2

طراح :استاد آقاسی

تعداد سوالات:30

ضریب 2

25٪ اول

تابع،حدوپیوستگی ومشتق وکاربردهای آن،انتگرال نامعین،ویژگیهای انتگرال معین،قضيه اساسي حساب ديفرانسيل  (ص ۱۳ الی ۲۷۱ جلد اول ریاضی ۱)

25٪ دوم

ادامه انتگرال(محاسبه معين، ناسره، گاما و بتا کاربردهای انتگرال)، مختصات قطبی، اعداد مختلط، دنباله و سری(تا ابتداي سري تواني (ص ۲۷۲ الی ۵۱۹ جلد اول ریاضی ۱)

50٪ اول

25 % اول و 25% دوم

25٪ سوم

سري تواني و تیلور، هندسه تحلیلی و جبر خطی، خم ها و رويه ها، حد و پیوستگی، مشتق توابع چند متغیره تا سر كاربرد مشتق

(باقیمانده مطالب ریاضی ۱+ ص۱۳ الی ۲۰۰ جلد اول ریاضی ۲)

25٪ چهارم

كاربرد مشتق جند متغيره،انتگرال دو گانه و سه گانه و كاربردهاي آن، انتگرال روی خم و سطح (قضایای گرین و استوکس و دیورژانس)( ص ۲۰۱ الی ۴۷۶ از جلد اول ریاضی ۲)

50٪ دوم

25% سوم و 25% چهارم

آزمونهای هفتم و هشتم

جامع

GMAT

تعدادسوالات:40

ضریب 2

25٪ اول

حل مساله

10

تشکیل معادله،حساب (نسبت و تناسب، اصل شمول و طرد، مجموع ها)، هوش و بازی با اعداد

کفایت داده‌ها

10

استدلال منطقی

10

تمام موضوعات

درک مطلب

5

کلیه موارد

تصحیح جملات

5

کلیه موارد

مجموع

40

25٪ دوم

حل مساله

10

ترکیبیات و احتمال،جبر (حل معادله، معادله درجه دوم، دستگاه معادلات، نامساویها، نامعادله، تعیین علامت، رادیکال‌ها، عبارت‌های جبری، اتحادها و تجزیه)، هوش و بازی با اعداد

کفایت داده‌ها

10

استدلال منطقی

10

تمام موضوعات

درک مطلب

5

کلیه موارد

تصحیح جملات

5

کلیه موارد

مجموع

40

ترکیبیات و احتمال،جبر (حل معادله، معادله درجه دوم، دستگاه معادلات، نامساویها، نامعادله، تعیین علامت، رادیکال‌ها، عبارت‌های جبری، اتحادها و تجزیه)، هوش و بازی با اعداد

25٪ سوم

حل مساله

10

درصد،نظریه اعداد (قضیه الگوریتم تقسیم، بخش پذیری و ...، زوج و فرد بودن، توان و مقایسه اعداد)، هندسه (چهارضلعی ها، زاویه ها و مساحتها)، هوش و بازی با اعداد

کفایت داده‌ها

10

استدلال منطقی

10

تمام موضوعات

درک مطلب

5

کلیه موارد

تصحیح جملات

5

کلیه موارد

مجموع

40

25٪ چهارم

حل مساله

10

هندسه (قضیه فیثاغورث، قضیه تالس، اصل دو خط موازی و مورب، حجم، هم نهشتی و تشابه مثلث‌ها، اشکال تک پارامتری)، متفرقه (سرعت، میانگین وزندار، لگاریتم، قدرمطلق، اعداد اعشاری، مجموعه های اعداد، تصاعدها و ...)، هوش و بازی با اعداد

کفایت داده‌ها

10

استدلال منطقی

10

تمام موضوعات

درک مطلب

5

کلیه موارد

تصحیح جملات

5

کلیه موارد

مجموع

40

زبان مدیریت کسب وکار (MBA)

طراح: استاد فرید

تعداد  سوالات: 60

ضریب 1

در هر مرحله از تمامی مباحث سوال مطرح می‌شود.

آزمون های جامع 100% (دو مرحله آخر) از کلیه مباحث و سرفصلهای ذکر شده سوال طرح می گردد.

آدرس: ضلع جنوب غربی میدان ولیعصر؛ جنب سینما قدس، کوچه مینو؛ پلاک 132؛ موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش

تلفن تماس : 88933620 - 86741
آآدرس ایمیل : info@pazhuhesh.org
نام :
تلفن :
ایمیل :
پیام :
© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش می باشد .